ประชุมประจำเดือน

๓๑  ส.ค.  ๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น.

พ.ต.ท.ยรรยง  หิรัญบูรณะ  สวญ.สภ.การะเกด เรียกข้าราชการตำรวจในปกครอง ประชุมประจำเดือน ถ่ายทอดข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ภ.๘ และ ภ.จว.นศ. ที่ประชุมรับทราบ/รับปฏิบัติ  มอบรางวัลจับกุม อาวุธปืน  ณ ห้องประชุม สภ.การะเกด

 

๓๐  เม.ย.  ๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.

พ.ต.ท.ยรรยง  หิรัญบูรณะ  สวญ.สภ.การะเกด เรียกข้าราชการตำรวจในปกครอง ประชุมประจำเดือน ถ่ายทอดข้อสั่งการของภ.๘ และ ภ.จว.นศ.   มอบหมายให้ พ.ต.ท.สุดลยา พัมนะปราชญ์ สวป.ฯ และเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี สภ.การะเกด  แนะนำการใช้ Redbox QR Code 4.0 พัฒนา ตู้แดง ระบบคิวอาร์โค๊ด ในการตรวจ โดยระบบจะบันทึกสถานที่ตรวจ ผู้ตรวจ วันเวลาที่ตรวจ พร้อมภาพถ่ายการตรวจอัตโนมัติ โดยสถิติจะเก็บบนคลาวด์ ทำให้สามารถควบคุม และวางแผนการตรวจได้จากทุกที่  ทำให้การทำงานของสายตรวจมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  ณ ห้องประชุม สภ.การะเกด  และได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้ข้าราชการตำรวจ  เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับข้าราชการตำรวจ  เป็นการช่วยประหยัดเวลาในการออกไปรับประทานอาหารกลางวันข้างนอก  ตามโครงการอาหารกลางวัน