ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์  

  -  ประชาสัมพันธ์การสร้างความสามัคคีปรองดอง ฯ  รายละเอียด

  -    การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายยกรัฐมนตรี ๔ ข้อ  รายละเอียด

 

            -     ประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  รายละเอียด    

       -   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมกฎหมายเบื้องต้น   รายละเอียด

           -      ประชาสัมพันธ์การประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม(Mascot)  รายละเอียด

-      ประชาสัมพันธ์บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ  รายละเอียด

-     ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานงานสมุยเฟสติวัล ๒๐๑๗ รายละเอียด

-      พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560  รายละเอียด

     -       ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเงินค่าปรับการจราจร  รายละเอียด

 

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork