จุดตรวจสัมพันธ์

7 ก.ย. 2560 เวลา 12.00 – 15.00 น.

พ.ต.ท.สุดลยา พัฒนะปราชญ์ สวป.สภ.การะเกด ร.ต.อ.บุณยฤทธิ์ แก้วจำนงค์ รอง สวป.สภ.การะเกด  ร้อยเวร 20  พร้อมด้วย ว.30  11  นาย ตั้งจุดตรวจ ถนนสาย 408 สายนครศรีฯ - สงขลา    ม.6   ต.การะเกด   อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีฯ  ตามแผนจุดตรวจสัมพันธ์  ของ ภ.จว.นศ.

 

2 ก.ย. 2560 เวลา 03.00 – 06.00 น.

ร.ต.อ.บุณยฤทธิ์ แก้วจำนงค์ รอง สวป.สภ.การะเกด  ร้อยเวร 20  พร้อมด้วย ว.30  11  นาย ตั้งจุดตรวจ หน้า สภ.การะเกด  ถนนสาย 408 สายนครศรีฯ - สงขลา    ม.6   ต.การะเกด   อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีฯ  ตามแผนจุดตรวจสัมพันธ์  ของ ภ.จว.นศ.

 

1 ก.ย. 2560 เวลา 06.00 – 09.00 น.

ร.ต.อ.สันติชัย ทองเกียว รอง สวป.สภ.การะเกด  ร้อยเวร 20  พร้อมด้วย ว.30  11  นาย ตั้งจุดตรวจ หน้า สภ.การะเกด  ถนนสาย 408 สายนครศรีฯ - สงขลา    ม.6   ต.การะเกด   อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีฯ  ตามแผนจุดตรวจสัมพันธ์  ของ ภ.จว.นศ.