ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

๑๗  ธ.ค.  ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น.

พ.ต.ท.จักรพันธ์  คงแก้ว  สวญ.สภ.การะเกด พร้อม พ.ต.ท.สุดลยา  พัฒนะปราชญ์  สวป.ฯ  จนท.ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ณ หน่วยที่ตั้ง   เรื่อง เตรียมความพร้อมปีใหม่ 2563


ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork