ตรวจราชการ

10 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.

พ.ต.อ. ภานุเดช ณ พัทลุง รอง ผบก.ภ.จว. ชุมพร พร้อมคณะตรวจ การขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับ การบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ได้เดินทางมาตรวจ สภ.การะเกด พบ.พ.ต.ท.ยรรยง หิรัญบูรณะ สวญ.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เตรียมข้อมูลเอกสารไว้รอรับการตรวจจากคณะ หลังเสร็จสิ้นการตรวจ คณะได้ให้คำแนะนำในการดำเนินการตามโครงการ ให้เป็นไปตาม รูปแบบและนโยบายของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด