ประกวดการฝึก

๒๒ มี.ค. ๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ภายใต้อำนวยการ พ.ต.ท.ยรรยง หิรัญบูรณะ สวญ.ฯ มอบหมายให้ พ.ต.ท.สุดลยา พัฒนะปราชญ์ สวป.ฯ พร้อมครูฝึก และข้าราชการตำรวจ สภ.การะเกด ร่วมฝึกตามแบบฝึก สำหรับตำรวจเพื่อการตรวจการฝึกและประกวดการฝึกเพื่อควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2561 ณ สนามสวนสมเด็จฯ (ทุ่งท่าลาด) อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช vidio clip