โครงการกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

5  ม.ค. 62   เวลา 13.00 น.  พ.ต.ท.ยรรยง หิรัญบูรณะ  สวญ.สภ.การะเกด  พร้อม จิตอาสาการะเกด 8  นาย ร่วมกับ จิตอาสาหัวไทร/ประชาชนตำบลทรายขาว ร่วมกันย้ายต้นเทียม ล้มขวางถนนคอนกรีต เข้าหมู่บ้าน หมู่1 ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ และขนย้ายต้นไม้ล้มทับบ้าน แม่ อบต สุนทร รักเมือง หมู่ 3 ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ    https://www.youtube.com/watch?v=KtSQjT76QtE&feature=youtu.be