ผลการปฏิบัติงานของชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สภ.การะเกด

  • Print

วันที่  ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น.

พ.ต.ท.สุดลยา พัฒนะปราชญ์  สวป.สภ.การะเกด  พร้อมชุด ปฏิบัติการตำรวจมวลชนสัมพันธ์  ตรวจเยี่ยมพบปะผู้นำชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ม.๑,๓ ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช สอบถามปัญหาต่างๆในพื้นที่กรณีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก”เข้าพื้นที่เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒  โดยได้แนะนำการ รณรงค์ให้มีการป้องกันภัย คือ การป้องกันตนเอง  การป้องกันครอบครัว  ไม่ทดลองเสพยาเสพติดทุกประเภท  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ให้อบรมสั่งสอนบุคคลในครอบครัวให้รู้พิษภัยของยาเสพติด ส่งเสริมให้คนในครอบครัวมีความรัก ความผูกพันกันเพื่อเป็นรั่วในการป้องกัน และภัยอื่นๆจากชุมชน เมื่อมีการพบเห็นการจำหน่ายยาเสพติดให้รีบแจ้ง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบทันที

ผลการปฏิบัติงานของชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

วันที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.ต.ท.สุดลยา พัฒนะปราชญ์  สวป.สภ.การะเกด  พร้อมชุด ปฏิบัติการตำรวจมวลชนสัมพันธ์  ตรวจเยี่ยมพบปะผู้นำชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ม.๑๐ ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช สอบถามปัญหาต่างๆในพื้นที่  โดยได้แนะนำการ รณรงค์ให้มีการป้องกันภัย คือ การป้องกันตนเอง  การป้องกันครอบครัว  ไม่ทดลองเสพยาเสพติดทุกประเภท  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ให้อบรมสั่งสอนบุคคลในครอบครัวให้รู้พิษภัยของยาเสพติด ส่งเสริมให้คนในครอบครัวมีความรัก ความผูกพันกันเพื่อเป็นรั่วในการป้องกัน และภัยอื่นๆจากชุมชน เมื่อมีการพบเห็นการจำหน่ายยาเสพติดให้รีบแจ้ง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบทันที

 

ผลการปฏิบัติงานของชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

วันที่ ๔ ก.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. พ.ต.ท.สุดลยา พัฒนะปราชญ์    สวป.สภ.การะเกด พร้อมชุด  ปฏิบัติการตำรวจมวลชนสัมพันธ์   ตรวจเยี่ยมพบปะผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ม.๑๒ ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช สอบถามปัญหาต่างๆในพื้นที่  โดยได้แนะนำรณรงค์ให้มีการป้องกันภัย คือ การป้องกันตนเอง ไม่ทดลองเสพยาเสพติดทุกประเภท ,ไม่หมกมุ่น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ,มีปัญหาให้ปรึกษา การป้องกันครอบครัว ให้อบรมสั่งสอนให้รู้โทษภัย ของยาเสพติด การคบเพื่อน ส่งเสริมให้คนในครอบครัวมีความรัก ความผูกพันกันเพื่อเป็นรั้ว ป้องกันภัย และการป้องกันภัยจากชุมชน เมื่อมีการพบเห็นการจำหน่ายยาเสพติดให้รีบแจ้ง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบในทันที