จุดตรวจสัมพันธ์

4  ม.ค.  2563  เวลา 09.00   12.00 น.         

ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.ท.จักรพันธ์  คงแก้ว สวญ.สภ.การะเกด  มอบหมายให้  ร.ต.อ.เสริญ  ถิระผะลิกะ  รอง สว(ป.)ฯ  พร้อมด้วย ว.30  ตั้งจุดตรวจ หน้า ที่พักสายตรวจตำบลเขาพระบาท  บนถนนสาย 408 นครศรีฯ - สงขลา    ม.6   ต.เขาพระบาท   อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีฯ  ตามแผนจุดตรวจสัมพันธ์ ภ.จว.นศ.

 

 

3  ม.ค.  2563  เวลา 12.00   15.00 น.  

ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.ท.จักรพันธ์  คงแก้ว สวญ.สภ.การะเกด  มอบหมายให้  พ.ต.ท.สุดลยา พัฒนะปราญ์ สวป.ฯ พ.ต.ต.ชัยณรงค์  ราชรักษ์ สว.สส.ฯ  ร.ต.อ.ภูวดิษฐ์  หนักเกิด รอง สวป.ฯ  พร้อมด้วย ว.30  ตั้งจุดตรวจ หน้า ที่พักสายตรวจตำบลเขาพระบาท บนถนนสาย 408 นครศรีฯ - สงขลา    ม.6   ต.เขาพระบาท    อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีฯ  ตามแผนจุดตรวจสัมพันธ์ ภ.จว.นศ.

 

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork