เข้าแถวเคารพธงชาติ

5 ม.ค. 2563 เวลา 08.00 น.

ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.ท.จักรพันธ์  คงแก้ว สวญ.สภ.การะเกด  มอบหมายให้ ร.ต.อ.สันติชัย  ทองเกียว ร้อยเวร ๒๐ ได้เรียกแถว ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรฯ ประจำวันนี้ ประกอบด้วย

     - สายตรวจรถยนต์

    - สายตรวจจราจร

    - พนักงานวิทยุ

    - เสมียนประจำวัน

    - สิบเวร   

ผลัดเก่า – ใหม่ เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  กล่าวคำปฏิญาณ อุดมคติตำรวจ  ชี้แจงภารกิจ กวดขันระเบียบวินัยความประพฤติ การแต่งกาย  ทรงผม  ให้เป็นไปตามคำสั่ง ตร.อย่างเคร่งครัด ตรวจความเรียบร้อยห้องควบคุมผู้ต้องหาอยู่ในความสะอาดเรียบร้อยมั่นคงแข็งแรงไม่มีผู้ต้องหาอยู่ในความควบคุมและได้ตรวจกล้องCCTVของ สภ.อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ หลีกเลี่ยงการใช้กิริยาวาจาที่ไม่เหมาะสมกับประชาชน ให้แสดงออกถึงความห่วงใย เอาใจใส่ในปัญหาความเดือดร้อนในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าที่แต่เวลานี้

4 ม.ค. 2563 เวลา 08.00 น.

ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.ท.จักรพันธ์  คงแก้ว มอบหมายให้ พ.ต.ท.สุดลยา พัฒนะปราชญ์ สวป.สภ.การะเกด  ร.ต.อ.เสริญ ถิระผะลิกะ รอง สวป.ฯ ร้อยเวร ๒๐ ได้เรียกแถว ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรฯ ประจำวันนี้ ประกอบด้วย

    - สายตรวจรถยนต์/ชุดเคลื่อนที่เร็ว

    - สายตรวจจราจร

    - พนักงานวิทยุ

    - เสมียนประจำวัน

    - สิบเวร 

ผลัดเก่า – ใหม่ เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  กล่าวคำปฏิญาณ อุดมคติตำรวจ  ชี้แจงภารกิจ กวดขันระเบียบวินัยความประพฤติ การแต่งกาย  ทรงผม  ให้เป็นไปตามคำสั่ง ตร.อย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการใช้กิริยาวาจาที่ไม่เหมาะสมกับประชาชน ให้แสดงออกถึงความห่วงใย เอาใจใส่ในปัญหาความเดือดร้อนในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าที่แต่เวลานี้ 

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork