มาตรการแข่งรถในทาง

๔ ม.ค.  ๖๓  เวลา ๒๓.๐๐ น.

ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.ท.จักรพันธ์  คงแก้ว  สวญ.สภ.ฯ สั่งการให้ ร.ต.อ.เสริญ  ถิระผะลิกะ รอง สวป.ฯ ร้อยเวร ๒๐ พร้อม ว.๓๐  ออกตรวจ  ตั้งจุดสกัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันอาชญากรรมและการแข่งรถทางสาธารณะ

 

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork