ตรวจที่พักสายตรวจ

14  ก.พ.  63  เวลา 11.00 น. 

คณะตรวจประเมินที่พักสายตรวจดีเด่นประจำปี 2563 ภ.จว.นศ.  ตรวจที่พักสายตรวจตำบลเขาพระบาท ม.6 ต.เขาพระบาท  อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีฯ    พ.ต.ท.จักรพันธ์  คงแก้ว  สวญ.ฯ  พ.ต.ท.สุดลยา  พัฒนะปราชญ์ สวป.ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับ


ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork