ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ครั้งที่ ๑ / ๒

๑๘ มี.ค .๖๓  เวลา ๑๕.๐๐ น. 

พ.ต.ท.จักรพันธ์  คงแก้ว สวญ.ฯ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.การะเกด  ทุกนายมาเข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกาย  จากเจ้าหน้าที่รพ.สต.การะเกด และเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  ประจำปี  ครั้งที่ ๑ / ๒  ข้าราชการตำรวจทุกนายสามารถเข้ารับการทดสอบได้  ไม่มีปัญหาสุขภาพ