" ตู้ปันสุข " สภ.การะเกด

 

12  พฤษภาคม  2563 เวลา 08.00 น.

พ.ต.ท.จักรพันธ์  คงแก้ว  สวญ.สภ.การะเกด  จัดทำ “ ตู้ปันสุข ” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากสถานการณ์โควิด – 19  ตั้งตู้ปันสุข ไว้ที่ สภ.การะเกด